Co trzeba wiedzieć o bloczkach silka?

Co trzeba wiedzieć o bloczkach silka?

Cegły, kształtki i bloczki silka to produkty naturalne, nie mające żadnych niekorzystnych domieszek. Ich produkcja nie wytwarza zabrudzenia ani degradacji otoczenia. Ekologiczne elementy – wapno oraz piasek – miesza się z wodą aż do osiągnięcia masy o niezbędnej konsystencji. Leżakuje ona poprzez tylko parę godzin. Później formuje się z niej składniki oraz poddaje je „naparzaniu”. W trakcie tego mechanizmu są one poprzez 8 godzin utwardzane parą wodną w temperaturze 203 st. C podciśnieniem 1,6 MPa. W rezultacie tychże zabiegów występują silikatowe składniki ścienne przewyższające twardością standardową ceramikę.

Z czego się robi silikaty oraz beton komórkowy?

Produkty silikatowe oraz beton komórkowy tworzone są z prawie identycznych materiałów, natomiast inne techniki tworzenia powodują, iż dostajemy produkty o całkowicie odmiennych wartościach. W obu wypadkach ważne elementy to wapno, piasek oraz woda (jedynie wybrane odmiany betonu komórkowego – tzw. beton komórkowy ciemny – tworzone są z dodatkiem popiołu oraz cementu).


Bloczki silikatowe – nazewnictwo oraz materiały

Poszukując danych o elementach silikatowych, można napotkać wymienialne nazewnictwo. Silikaty są nazywane jako składniki wapienno-piaskowe, sztuczny piaskowiec natomiast momentem sztuczny kamień. Przy czym ustalenie drugie oraz trzecie są ze sobą połączone oraz nawiązują do początków produktu, niemieckiego patentu z 1880 roku autorstwa Wilhelma Michaëlisa. Odnoszą się one do zwartej budowy wewnętrznej i składu chemicznego.

Wykorzystanie

Silikaty, więc produkty wapienno-piaskowe są produktem bardzo powszechnym, mającym wykorzystanie w rozmaitych typach budownictwa.
Dzięki takim właściwościom, jak duża trwałość, niezwykle odpowiednia izolacyjność dźwiękowa, cieplna oraz duża ognioodporność, silikat może być zastosowany do wnoszenia budynków o rozmaitym zastosowaniu. Należą do nich: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz wielorodzinne, przemysłowe, rolnicze, zdatności powszechnej, natomiast również tzw. niewielka architektura.

Silikaty w budownictwie wielorodzinnym

Cegła wapienno-piaskowa, często znana jako silikat, jest tworzona na dużą skalę już niemal 130 lat. Do jej produkcji stosowane są tylko piasek, wapno oraz woda. Powoduje to, iż trudno odnaleźć produkt bardziej naturalny, aniżeli silikat. Prosta dostępność do materiałów, ich naturalność i dość niedrogi mechanizm produkcji spowodował, iż silikaty należą do jednych spośród niezwykle znanych produktów wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym.

Sprawdź: Gry dla dzieci Ekomaluch